Լիցեյ «ԿՈՎՉԵԳ»


Միգրանտներիերեխաներիևմեծերիաջակցմանծրագիր:
ՀՈՒՆԻՍ
ԽԱՂՈՒՄԵՎԽՈՍՈՒՄԵՆՔՌՈՒՍԵՐԵՆ:
Նկարչությունթատերականստուդիատիկնիկայինթատրոնսպորտ
Ռուսերենպարապմունքներխաղերիմիջոցով 6-14 տարեկաներեխաներիհամարշաբաթականերկուանգամ՝ 10.00-15.00
ՌՈՒՍԵՐԵՆԱԶԱՏ

Անվձար:
 
ԼիցեյիավտոբուսԿրասնոգորսկից:
 
Հերախոս՝

 

Наверх