"Ковчег" лицейи.



Мигранттардыжанаалардынбалдарынколдоопрограммасы. Июнь айына.

Ойнопорусчаокуйбуз!
Сүрөттартуу, театралдык студия, куурчак театры, спорт, оюнтүрүндөорустилинүйрөнүү - 6-14 жаштагыбалдарүчүн. 

Орусчаэркинсүйлөө!
Өспүрүмдөржаначоңдорүчүнорустилсабактары. 

Акысыз.

 

Наверх